ankieta

Meeting Professional Excellence Classes: Dobre praktyki w zarządzaniu projektami eventowymi - Jak sobie pomóc ogarnąć chaos - Lublin 06.03.2018

Czy termin i czas trwania szkolenia były właściwie dobrane?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Trudno powiedzieć
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE